Services

บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด จัดให้มีศูนย์บริการซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่น Joven เพื่อให้บริการด้านเครื่องทำน้ำอุ่นและเครื่องทำน้ำร้อนอย่างครบวงจร โดยทีมบริการที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์กว่า 30 ปี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพด้านบริการให้ลูกค้าได้รับสะดวกสบายในการรับบริการหลังจากขาย และสร้างความเชื่อมั่นว่าเราจะไม่ทอดทิ้งลูกค้า และพร้อมให้บริการอย่างเป็นมิตร เพื่อให้ทุกคนที่ได้เข้ามาสัมผัส ประทับใจในรูปแบบการให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellent Service)

  • ศูนย์บริการ Joven ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท โจเว่น อิเล็กทรอนิค จำกัด ประเทศมาเลเซีย

  • ศูนย์บริการ Joven ให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาโดยตรงจากบริษัท โจเว่น อิเล็กทรอนิค จำกัด

  • ศูนย์บริการ Joven ใช้อะไหล่และอุปกรณ์ของเครื่องทำน้ำอุ่น Joven แท้ส่งตรงจาก บริษัท โจเว่น อิเล็กทรอนิค จำกัด เท่านั้น

  • ศูนย์บริการ Joven มีเจ้าหน้าที่ ที่พร้อมให้บริการด้านคำปรึกษาในการติดตั้งรวมถึงการใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่น Joven

Services Overview


เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องทำน้ำร้อนโจเว่น Joven

Warranty Service
บริการซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่น Joven ฟรี สำหรับตัวเครื่องที่อยู่ในระยะการประกัน เพียงนำเครื่องพร้อมเอกสารยืนยันการรับประกันสินค้า เช่น ใบรับประกันสินค้า ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น มารับบริการได้ที่ศูนย์บริการ Joven (สำนักงานใหญ่ ถ.รางน้ำ) หรือ ส่งซ่อมผ่านตัวแทนจำหน่าย Joven ทั่วประเทศ


เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องทำน้ำร้อนโจเว่น Joven

Carry - in Service
บริการซ่อมและให้คำปรึกษาสำหรับลูกค้าที่นำเครื่องทำน้ำอุ่น Joven เข้ามาซ่อมที่ศูนย์บริการของ Joven ทั้งเครื่องที่อยู่ในระยะการประกัน และนอกระยะการประกันของผลิตภัณฑ์

เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องทำน้ำร้อนโจเว่น Joven

Onsite Service
บริการติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องทำน้่ำอุ่น Joven นอกสถานที่ในเขตพื้นที่กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล เพียงโทรแจ้งมายังศูนย์บริการของ Joven เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อแจ้งกำหนดวันนัดหมายให้ท่านทราบ


เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องทำน้ำร้อนโจเว่น Joven

Fast Service
เพียงท่านนำเครื่องมาซ่อมที่ศูนย์บริการ Joven สำนักงานใหญ่ ถ.รางน้ำ เขตราชเทวี ทางเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะทำการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา พร้อมกำหนดเวลาในการซ่อมเพื่อแจ้งให้ท่าน ทราบอย่างรวดเร็ว