พนักงานขายร้านไฟฟ้าตจว. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Posted 4 ปี ago

หน้าที่ และความรับผิดชอบ (Responsibility)

วางแผน ดูแล ติดตาม สรุป และรายงานผลการเข้าพบลูกค้าร้านค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องใช้ไฟฟ้า และร้านฮาร์ดแวร์ และสามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด

เพศ (Gender)

ไม่จำกัด

อายุ (Age)

25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา (Education Background)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไปทุกสาขา

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

มีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย 1 ปี ขึ้นไป ในสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกัน

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competencies)

1. มีความรู้ด้าน ด้านการขาย ด้านไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
2. มีความสามารถในการบริหารงานขายได้
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ( Word, Excel, PowerPoint ) ได้
4. มีความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
5. มีความรอบคอบในการทำงาน

คุณสมบัติอื่นๆ (Other)

1. มียานพาหนะ และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
2. สามารถทำงานนอกเวลาได้เป็นครั้งคราว
3. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
4. หากมีประสบการณ์ด้านการขายอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรับผิดชอบ
6. สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
7. มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสนใจเทคโนโลยี
8. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
9. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทนเสียสละ

ผลตอบแทนและสวัสดิการ

1. เงินเดือน (พิจารณาจากประสบการณ์)
2. ค่าคอมมิชชั่น
3. ค่าน้ำมัน, ค่าบำรุงรักษารถ และค่าที่พักเหมาจ่าย
4. ค่าโทรศัพท์
5. ประกันสังคม
6. งานเลี้ยงประจำปี

Contact Information:

Address: 85/2, 85/3 ซอยสดพิณสรร(ราชวิถี 1) ถนนรางน้ำ แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีอนุเสาวรีย์)
Telephone: 0-2642-6700 ต่อ 2401, 2417, 2419 Fax: 0-2642-4250
E-mail: joven@ie.co.th 
Home Page: www.ie.co.th, www.joventhailand.com

Apply Online