พนักงานขายร้านไฟฟ้าตจว. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Posted 2 years ago

หน้าที่ และความรับผิดชอบ (Responsibility)

วางแผน ดูแล ติดตาม สรุป และรายงานผลการเข้าพบลูกค้าร้านค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องใช้ไฟฟ้า และร้านฮาร์ดแวร์ และสามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด

เพศ (Gender)

ไม่จำกัด

อายุ (Age)

25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา (Education Background)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไปทุกสาขา

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

มีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย 1 ปี ขึ้นไป ในสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกัน

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competencies)

1. มีความรู้ด้าน ด้านการขาย ด้านไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
2. มีความสามารถในการบริหารงานขายได้
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ( Word, Excel, PowerPoint ) ได้
4. มีความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
5. มีความรอบคอบในการทำงาน

คุณสมบัติอื่นๆ (Other)

1. มียานพาหนะ และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
2. สามารถทำงานนอกเวลาได้เป็นครั้งคราว
3. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
4. หากมีประสบการณ์ด้านการขายอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรับผิดชอบ
6. สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
7. มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสนใจเทคโนโลยี
8. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
9. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทนเสียสละ

ผลตอบแทนและสวัสดิการ

1. เงินเดือน (พิจารณาจากประสบการณ์)
2. ค่าคอมมิชชั่น
3. ค่าน้ำมัน, ค่าบำรุงรักษารถ และค่าที่พักเหมาจ่าย
4. ค่าโทรศัพท์
5. ประกันสังคม
6. งานเลี้ยงประจำปี

Contact Information:

Address: 85/2, 85/3 ซอยสดพิณสรร(ราชวิถี 1) ถนนรางน้ำ แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีอนุเสาวรีย์)
Telephone: 0-2642-6700 ต่อ 2401, 2417, 2419 Fax: 0-2642-4250
E-mail: joven@ie.co.th 
Home Page: www.ie.co.th, www.joventhailand.com

Apply Online