พนักงานขายโครงการ และร้านไฟฟ้า

Posted 11 เดือน ago

หน้าที่ และความรับผิดชอบ (Responsibility)

วางแผน ดูแล ติดตาม สรุป และรายงานผลการเข้าพบลูกค้า และสามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด (ผลิตภัณฑ์ที่ต้องดูแล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำอุ่น – น้ำร้อน, ผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมาย)

เพศ (Gender)

ไม่จำกัด

อายุ (Age)

25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา (Education Background)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไปทุกสาขา

ประสบการณ์การทำงาน  (Professional Experiences)

มีประสบการณ์ทำงานด้าน การขายงานโครงการ และ/หรือร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า 1 ปี ขึ้นไป ในสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกัน

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competencies)

1. มีความรู้ด้าน ด้านการขาย ด้านไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

2. มีความสามารถในการบริหารงานขายได้

3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ( Word, Excel, PowerPoint ) ได้

4. มีความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

5. มีความรอบคอบในการทำงาน

คุณสมบัติอื่นๆ (Other)

1. มียานพาหนะ และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

2. สามารถทำงานนอกเวลาได้เป็นครั้งคราว

3. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

4. หากมีประสบการณ์ด้านการขายโครงการ และ/หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

6. สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

7. มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสนใจเทคโนโลยี

8. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

9. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทนเสียสละ

ผลตอบแทนและสวัสดิการ

1. เงินเดือน (พิจารณาจากประสบการณ์)

2. ค่าคอมมิชชั่น เงินรางวัลพิเศษไตรมาส และปี

3. ค่าน้ำมัน, ค่าบำรุงรักษารถ และค่าที่พักเหมาจ่าย

4. ค่าโทรศัพท์

5. คอมพิวเตอร์พกพาสำหรับทำงาน

6. ประกันสังคม

7. งานเลี้ยงประจำปี

Contact Information:

Address: 85/2, 85/3 ซอยสดพิณสรร(ราชวิถี 1) ถนนรางน้ำ แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีอนุเสาวรีย์)
Telephone: 0-2642-6700 (8Line), 0-2642-7887(4Line) ,0-2246-8070-1 Fax: 0-2642-4250
E-mail: joven@ie.co.th 
Home Page: www.ie.co.th, www.joventhailand.com

Apply Online