พนักงานธุรการขายงานโครงการ / งานราชการ

Posted 11 เดือน ago

หน้าที่ และความรับผิดชอบ (Responsibility)

1.สนับสนุน และจัดทำใบเสนอราคาให้กับพนักงานขาย

2.จัดทำ Sale Order

3.บันทึก สรุป รายงาน ผลการทำงาน และยอดขายของทีม

4.สรุปผลตอบแทนด้านการขาย, ค่าเดินทางพบลูกค้า

5.ร่วมจัดทำ รวบรวมเอกสาร และข้อมูลสำหรับการยื่นซองประมูล

6.ติดตาม และรายงานผลการติดตั้ง/ส่งมอบ ตาม Sales Order

เพศ (Gender)

ไม่จำกัด

อายุ (Age)

25 – 35 ปี

วุฒิการศึกษา (Education Background)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไปทุกสาขา

ประสบการณ์การทำงาน  (Professional Experiences)

มีประสบการณ์ทำงานด้านงานธุรการขาย/งานโครงการ ในสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกัน 1 ปี ขึ้นไป

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competencies)

1.มีความรู้ด้านงานธุรการ และด้านการขาย

2.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ( Word, Excel, PowerPoint ) ได้

3.มีความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

4.มีความรอบคอบในการทำงาน

คุณสมบัติอื่นๆ (Other)

1.หากมีประสบการณ์ด้านธุรการขายโครงการ งานขายราชการ และ/หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.มีความรับผิดชอบ

3.สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

4.มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสนใจเทคโนโลยี

5.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

6.มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทนเสียสละ

ผลตอบแทนและสวัสดิการ

1.เงินเดือน (พิจารณาจากประสบการณ์)

2.ค่า Incentive จากการขายของทีม

3.ประกันสังคม

4.งานเลี้ยงประจำปี

Contact Information:

Address: 85/2, 85/3 ซอยสดพิณสรร(ราชวิถี 1) ถนนรางน้ำ แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีอนุเสาวรีย์)
Telephone: 0-2642-6700 ต่อ 2401, 2417, 2419 Fax: 0-2642-4250
E-mail: joven@ie.co.th 
Home Page: www.ie.co.th, www.joventhailand.com

Apply Online