พนักงานแนะนำสินค้าจังหวัดลำพูน

Posted 4 ปี ago

หน้าที่ และความรับผิดชอบ (Responsibility)

แนะนำผลิตภัณฑ์เครื่่องทำน้ำอุ่นโจเว่น (JOVEN) ภายในร้านไฟฟ้าประจำจังหวัดลำพูน

เพศ(Gender)

ไม่จำกัด

อายุ(Age)

18 ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา (Education Background)

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป

ประสบการณ์การทำงาน  (Professional Experiences)

มีประสบการณ์ทำงานด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์ภายในห้างหรือร้านค้า ในสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกัน 1 ปี ขึ้นไป

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competencies)

1.มีความรู้ด้านการขาย

2.มีความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

3.มีใจรักในการขาย

คุณสมบัติอื่นๆ (Other)

1.หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์ภายในห้างหรือร้านค้า ในสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.มีความรับผิดชอบ

3.สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

4.มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสนใจเทคโนโลยี

5.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

6.มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทนเสียสละ

ผลตอบแทนและสวัสดิการ

1.เงินเดือน (พิจารณาจากประสบการณ์)

2.ค่าล่วงเวลา

3.ค่าคอมมิชชั่น

4.ประกันสังคม

5.ชุดยูนิฟอร์ม

Contact Information:

Address: 85/2, 85/3 ซอยสดพิณสรร(ราชวิถี 1) ถนนรางน้ำ แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีอนุเสาวรีย์)
Telephone: 0-2642-6700 ต่อ 2401, 2417, 2419 Fax: 0-2642-4250
E-mail: joven@ie.co.th 
Home Page: www.ie.co.th, www.joventhailand.com

Apply Online